Informator ul. KormoranówInformator ul. Kormoranów

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY STAWEK OD 01.05.2023 Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.05.2023 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1411 i 1412/2023  z dnia 12-01-2023 r  ulega zmianie wysokość dotychczasowych stawek dla budynków przy ul. Kormoranów. Uchwały  są {...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...

Informator ul. BiedronkowaInformator ul. Biedronkowa

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.04.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1400/2021  z dnia 29-11-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki opłat za zarządzanie nieruchomościami  Opłaty za zarządzanie nieruchomościami : a/za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...

Informator ul. RekinowaInformator ul. Rekinowa

nformujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.  Podstawa prawna”Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...