Informator ul. Kormoranów

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY STAWEK OD 01.05.2023

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.05.2023 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1411 i 1412/2023  z dnia 12-01-2023 r  ulega zmianie wysokość dotychczasowych stawek dla budynków przy ul. Kormoranów.

 • Odpisy na fundusz remontowy obowiązujące od 01.05.2023 r.:
  1. Na remonty budynków wielorodzinnych:
   • 1,64 PLN za m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz za m2 pow. lokalu usługowego w budynkach wielorodzinnych,
   • 0,98 PLN za m2 pow. użytkowej garażu w budynkach wielorodzinnych.
  2. Na remonty infrastruktury przeznaczonej do wspólnego korzystania:
   • 9,95 PLN od każdego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego niezależnie od ich powierzchni,
   • 5,85 PLN od każdego garażu i lokalu usługowego niezależnie od ich powierzchni,
   • 4,68 PLN od domu jednorodzinnego Nr 22.
 • Stawki opłat z tytułu wynagrodzenia zarządcy za obowiązujące od 01.05.2023 r.:
  1. Opłaty w budynkach wielorodzinnych
   • 0,85 PLN za m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
   • 0,59 PLN m2 pow. użytkowej garażu w budynkach wielorodzinnych,
   • 0,88 PLN m2 pow. użytkowej lokalu użytkowego w budynkach wielorodzinnych,
   • 0,70 PLN m2 pow. użytkowej domu jednorodzinnego.
   • Opłaty dotyczące infrastruktury przeznaczonej do wspólnego korzystania:
   • 14,04 PLN od każdego lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego
   • 8,78 PLN od każdego garażu i lokalu usługowego.

Uchwały  są  do wglądu w biurze przy ul. Kormoranów  12a  w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:
W dniu 12 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza SM „SIM” zatwierdziła konieczność zmiany ww. stawek. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością urealnienia opłat z uwagi na drastyczny wzrost inflacji, wzrost cen materiałów oraz  usług budowlanych w 2022 roku. Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie zebrania realnych środków na pokrycie przyszłych remontów.


Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. informuje, iż w związku ze zmianą cennika i taryf KPEC od stycznia 2023 r, zmianie ulega wysokość zaliczki.

Zmiana spowodowana jest decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OPO.4210.46.2022.ASzl z dnia 15.12.2022 r.

Powyższą decyzją zatwierdzona została zmiana taryf dla ciepła w zakresie wysokości ustalonych w niej stawek opłat.

Podwyżki dotyczące ciepła są niezależne od spółki Zarządzanie Nieruchomościami SIM.

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.04.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1399/2021  z dnia 29-11-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki opłat za zarządzanie nieruchomościami

 Stawki opłat za zarządzanie nieruchomościami :

a/za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi budynków wielorodzinnych- 0,73 PLN/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych do lokalu,

b/za zarządzanie garażami w budynkach wielorodzinnych – 0,50 PLN/ m2 powierzchni użytkowej garażu,

c/za zarządzanie lokalami użytkowymi – 0,75 PLN/m2 powierzchni użytkowej lokalu

d/za zarządzanie częściami wspólnymi domów jednorodzinnych – 0,60 PLN/m2 powierzchni użytkowej domu,

e/za zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi do wspólnego korzystania (tereny zielone, place zabaw, ogrodzenie, drogi, parkingi, mała architektura, inne) :

– 12,00 PLN od każdego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
– 7,50 PLN od każdego garażu i lokalu użytkowego

Uchwały  są  do wglądu w biurze przy ul. Kormoranów  12a  w Bydgoszczy.

Uzasadnienie:

W dniu 29 listopada  2021 roku Rada Nadzorcza SM „SIM” zatwierdziła konieczność urealnienia stawek opłat za zarządzanie nieruchomościami. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością urealnienia stawek m.in. o wysokość inflacji w latach 2019-2021.


Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.02.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1396/2021  z dnia 25-10-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki odpisu na fundusz remontowy .

 Odpisy funduszu remontowego :

a /  na remonty budynków wielorodzinnych

–        1,40 zł za m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego wraz   z pomieszczeniami przynależnymi,

–        1,40zł za m2 pow. użytkowej lokalu użytkowego,

–        0,84 zł za m2 pow. użytkowej garażu w budynkach wielorodzinnych,

b /  na remonty infrastruktury przeznaczonej do wspólnego korzystania  (drogi , parkingi, chodniki, ogrodzenia , mała architektura ):

–        8,50 zł od każdego lokalu mieszkalnego,

–        5,00 zł od każdego garażu i lokalu użytkowego w budynkach wielorodzinnych,

–        4,00 zł od domku jednorodzinnego nr 22. 

Uchwały  są  do wglądu w biurze przy ul. Kormoranów  12a  w Bydgoszczy.
Uzasadnienie:

W dniu 25 października  2021 roku Rada Nadzorcza SM „SIM” zatwierdziła konieczność urealnienia stawek odpisu na fundusz remontowy. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością urealnienia stawek m.in. o wysokość inflacji w latach 2010-2021 , wzrost cen materiałów oraz  usług budowlanych  i służą zapewnieniu zebrania realnych środków na pokrycie przyszłych remontów


Przypominamy Państwu, że między innymi, klatki schodowe są nieruchomością wspólną i nie wolno na nich przetrzymywać prywatnych przedmiotów. Poza estetyką należy też pamiętać,  o tym że korytarze są również drogą przeciwpożarową i muszą zapewniać bezpieczną drogę ewakuacyjną dla wszystkich mieszkańców.

Przypominamy, że na Państwa osiedlu są wyznaczone miejsca dla dokarmiania bezpańskich zwierząt dlatego prosimy nie dokarmiać ich bezpośrednio przy budynkach. Między krzewami, na terenach zielonych oraz na placach zabaw zalegają resztki jedzenia, co nie jest łatwe do sprzątania, a przy wyższej temperaturze staje się miejscem gdzie łatwo o bakterie i zarazki. Niedługo dzieci będą chciały korzystać z tym miejsc, bo przecież dla nich i dla Państwa miejsca te powinny służyć.

Biuro Zarządcy: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o.

Czynne w godzinach od 8.00.00 do 17.00  pn,wt,śr,pt,. czwartek od 8.00-15.00 przy ul. Kormoranów 12a w Bydgoszczy.

tel./fax 52 349 205, 52 349 62 52, 604 136 606