Informator ul. BiedronkowaInformator ul. Biedronkowa

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.04.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1400/2021  z dnia 29-11-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki opłat za zarządzanie nieruchomościami  Opłaty za zarządzanie nieruchomościami : a/za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...