Informator ul. KormoranówInformator ul. Kormoranów

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY STAWEK OD 01.05.2023 Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.05.2023 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1411 i 1412/2023  z dnia 12-01-2023 r  ulega zmianie wysokość dotychczasowych stawek dla budynków przy ul. Kormoranów. Uchwały  są {...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...

Informator ul. KruszyńskaInformator ul. Kruszyńska

INFORMACJE BARDZO PROSIMY, ABY ODPADY NIETYPOWE WYSTAWIAĆ PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZENIA ŚMIETNIKA,BEZPOŚREDNIO PRZED PLANOWANYM WYWOZEM. WCZEŚNIEJSZE NAGROMADZENIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY ŚMIETNIKU POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI ODBIORU POZOSTAŁYCH I ZDECYDOWANIE POGARSZA OGÓLNĄ ESTETYKĘ OTOCZENIA BUDYNKU. Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...

Informator ul. OrlaInformator ul. Orla

WAŻNE INFORMACJE Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.  Podstawa prawna:Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...

Informator ul. BiedronkowaInformator ul. Biedronkowa

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.04.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1400/2021  z dnia 29-11-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki opłat za zarządzanie nieruchomościami  Opłaty za zarządzanie nieruchomościami : a/za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...

Informator ul. RekinowaInformator ul. Rekinowa

nformujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.  Podstawa prawna”Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...