Informator ul. Kasztanowa

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.

 Podstawa prawna:
Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaliczki dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych naliczane są na podstawie zatwierdzonych planów gospodarczych na dany rok, płatnych na konto każdej Wspólnoty Mieszkaniowej z góry, do 10 dnia kazdego miesiąca. Raz na półrocze rozliczane jest zużycie wody, kanalizacji i ciepła. Prosimy o terminowe regulowanie należności, w przypadku zaległości naliczane są odsetki.


Wszystkie informacje można przekazywać:
e-mailem:osowagora@sim.bydgoszcz.pl 
lub przez wysłanie formularza z naszej strony.
faxem 52 349 02 05,
oraz osobiście w siedzibie zarządcy


Wszystkich mieszkańców prosimy o zwracanie uwagi na zamykanie drzwi wejściowych do mieszkań, klatek i piwnic, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej. Najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą jest PRZECIWDZIAŁANIE! PAMIĘTAJMY O TYM SPRAWDZAJĄC DOSTĘPNOŚĆ DO SWOJEJ KLATKI, PIWNICY I INNYCH POMIESZCZEŃ.