Informator ul. KruszyńskaInformator ul. Kruszyńska

INFORMACJE BARDZO PROSIMY, ABY ODPADY NIETYPOWE WYSTAWIAĆ PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZENIA ŚMIETNIKA,BEZPOŚREDNIO PRZED PLANOWANYM WYWOZEM. WCZEŚNIEJSZE NAGROMADZENIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY ŚMIETNIKU POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI ODBIORU POZOSTAŁYCH I ZDECYDOWANIE POGARSZA OGÓLNĄ ESTETYKĘ OTOCZENIA BUDYNKU. Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami{...}

Czytaj dalej ...Czytaj dalej ...