banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

ul. Kruszyńska

INFORMACJE

BARDZO PROSIMY, ABY ODPADY NIETYPOWE WYSTAWIAĆ PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZENIA ŚMIETNIKA,BEZPOŚREDNIO PRZED PLANOWANYM WYWOZEM.

WCZEŚNIEJSZE NAGROMADZENIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH PRZY ŚMIETNIKU POWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI ODBIORU POZOSTAŁYCH I ZDECYDOWANIE POGARSZA OGÓLNĄ ESTETYKĘ OTOCZENIA BUDYNKU.

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.

 Podstawa prawna:
Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zarządzanie Nieruchomościami SIM uprzejmie informuje, od 1 kwietnia 2020 roku nastąpiła zmiana firmy odbierającej odpady komunalne. Dotychczasową firmę Remondis Sp. z o.o. zastąpiła firma   PHU Komunalnik Sp. z o.o

OGŁOSZENIE

Wspólnota Mieszkaniowa "77" przy ul. Kruszyńskiej 77 zleci wykonanie remontu elewacji budynku w zakresie:

- demontaż istniejących i wykonanie warstw posadzkowych i opierzeń blacharskich części balkonów,

- malowanie stalowych elementów balkonów,

- naprawy tynków elewacji,

- malowanie elewacji,

- montaż dodatkowych rynien i obróbek blacharskich dachu z naprawą istniejących.

Projekt budowlany remontu znajduje się w siedzibie administratora budynku: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o. ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz tel 52 349-62-52.

Zapraszamy do złożenia oferty i współpracy.

 


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM