banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

ul. Kruszyńska

Ogłoszenia

Wspólnota Mieszkaniowa "77" przy ul. Kruszyńskiej 77 zleci wykonanie remontu elewacji budynku w zakresie:

- demontaż istniejących i wykonanie warstw posadzkowych i opierzeń blacharskich części balkonów,

- malowanie stalowych elementów balkonów,

- naprawy tynków elewacji,

- malowanie elewacji,

- montaż dodatkowych rynien i obróbek blacharskich dachu z naprawą istniejących.

Projekt budowlany remontu znajduje się w siedzibie administratora budynku: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o. ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz tel 52 349-62-52.

Zapraszamy do złożenia oferty i współpracy.

 


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM