banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

WM Rekinowa 43a - dokumenty ważne dla mieszkańców

Regulamin porządku domowego - pobierz

Regulamin rozliczania wody i odbioru ścieków - pobierz

Oświadczenie o ilości osób - pobierz

Ustawa o własności lokali - pobierz

 


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM