banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

REKINOWA - INFORMATOR

Prosimy wszystkich właścicieli o przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o własności lokali, dotyczących części wspólnych. Zgodnie z Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

 

 

 

Przypominamy Państwu, że między innymi, klatki schodowe są nieruchomością wspólną i nie wolno na nich przetrzymywać prywatnych przedmiotów. Poza estetyką należy też pamiętać,  o tym że korytarze są również drogą przeciwpożarową i muszą zapewniać bezpieczną drogę ewakuacyjną dla wszystkich mieszkańców.

 

Przypominamy, że na Państwa osiedlu są wyznaczone miejsca dla dokarmiania bezpańskich zwierząt dlatego prosimy nie dokarmiać ich bezpośrednio przy budynkach. Między krzewami, na terenach zielonych oraz na placach zabaw zalegają resztki jedzenia, co nie jest łatwe do sprzątania, a przy wyższej temperaturze staje się miejscem gdzie łatwo o bakterie i zarazki. Niedługo dzieci będą chciały korzystać z tym miejsc, bo przecież dla nich i dla Państwa miejsca te powinny służyć.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/686/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące taryfy:

Woda 5,15zł brutto

Kanalizacja 5,27zł brutto

Czyli o 0,22zł taniej

*************************************************************************************************************
Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, w skrócie  E-BOK. Jest to aplikacja umożliwiająca mieszkańcom dostęp do informacji związanych z ich lokalami, a także budynkami w których te lokale się znajdują.
 
Aby otrzymać login i hasło do aplikacji należy na stronie: http://www.zarzadzanie-sim.pl
 
 
1. Zapoznać się z regulaminem 
 
2. Zapoznać się z instrukcją użytkownika.
 
3. Osoba uprawniona składa podpisany wniosek   w siedzibie przy ul. Kormoranów 12a.
 
 Zapraszamy wszystkich do skorzystania z tej formy pozyskiwania informacji.

W dniu 25 listopada 2015 r. na Sesji Rady Miasta Bydgoszczy Radni podjęli uchwałę o ustaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Bydgoszczy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.01.2016 r. będzie wynosić:

- 13 zł (zamiast 10 zł) od osoby miesięcznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- 39 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (trzykrotność stawki określonej za selektywną zbiórkę).

W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO APELUJEMY O NIE PARKOWANIE I NIE ZASTAWIANIE KLATEK SCHODOWYCH I GŁÓWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH.

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O PARKOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE WYJAZD Z GARAŻU POZOSTAŁYM WŁAŚCICIELOM.

Prosimy więc wszystkich mieszkańców o terminowe regulowanie należności.

Celem uniknięcia ponoszenia kosztów związanych z usuwaniem skutków naruszenia struktury budynku (elewacji, konstrukcji itp.) anteny satelitarne i inne urządzenia należy montować tylko do balustrad balkonowych.

Przypominamy wszystkim, że koszt napraw części wspólnych ponoszą wszyscy współwłaściciele w danym budynku.

Właścicieli garaży prosimy o parkowanie na własnych zjazdach.

Biuro Zarządcy: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o.

Czynne w godzinach od 14.00 do 17.00  oprócz czwartku przy ul. Kormoranów 12a w Bydgoszczy.

tel./fax 52 349 205, 52 349 62 52, 604 136 606

 

Telefony alarmowe:

Awarie instalacji: wod-kan,gaz,elektrycznej tel dyżurny: 500-800-103


POGOTOWIE RATUNKOWE       999 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
STRAŻ POŻARNA  998                
POGOTOWlE  GAZOWE  992      
POLICJA     997

STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE WOD.-KAN. 994
POGOTOWIE KPEC 993

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52 58 59 888


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM