banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

INFORMATOR UL. KORMORANÓW

Prosimy wszystkich właścicieli o przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o własności lokali, dotyczących części wspólnych. Zgodnie z Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

 

Przypominamy Państwu, że między innymi, klatki schodowe są nieruchomością wspólną i nie wolno na nich przetrzymywać prywatnych przedmiotów. Poza estetyką należy też pamiętać,  o tym że korytarze są również drogą przeciwpożarową i muszą zapewniać bezpieczną drogę ewakuacyjną dla wszystkich mieszkańców.

 

Przypominamy, że na Państwa osiedlu są wyznaczone miejsca dla dokarmiania bezpańskich zwierząt dlatego prosimy nie dokarmiać ich bezpośrednio przy budynkach. Między krzewami, na terenach zielonych oraz na placach zabaw zalegają resztki jedzenia, co nie jest łatwe do sprzątania, a przy wyższej temperaturze staje się miejscem gdzie łatwo o bakterie i zarazki. Niedługo dzieci będą chciały korzystać z tym miejsc, bo przecież dla nich i dla Państwa miejsca te powinny służyć.

Zawiadamiamy , że od 01 stycznia 2018 r w związku z podwyżką płacy minimalnej zmianie ulegnie opłata za sprzątanie i wyniesie  23,10 zł /lokal.

Uzasadnienie:

Zmiana  podyktowana jest zapowiadanym wzrostem minimalnej płacy od 01 stycznia 2018 roku, która będzie wynosiła 2.100,00zł  brutto. ZN „SIM” urealnia opłatę za sprzątanie, aby zebrać środki na pokrycie zwiększonych na skutek zmiany ustawy o płacy minimalnej, kosztów wynagrodzeń.

 

Biuro Zarządcy: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o.

Czynne w godzinach od 14.00 do 17.00  oprócz czwartku przy ul. Kormoranów 12a w Bydgoszczy.

tel./fax 52 349 205, 52 349 62 52, 604 136 606

 

Telefony alarmowe:
 
Awarie instalacji: wod-kan,gaz,elektrycznej tel dyżurny: 500-800-103
POGOTOWIE RATUNKOWE       999 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
STRAŻ POŻARNA  998                
POGOTOWlE  GAZOWE  992      
POLICJA     997
STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE WOD.-KAN. 994
POGOTOWIE KPEC 993
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52 58 59 888

email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM