banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

Formularz - ofertowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zarządzaniem przez naszą spółkę, to prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu przyśpieszenia wyceny.

 

FORMULARZ OFERTOWY NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
imię i nazwisko*
 Help
forma prawna
 Help
e-mail*
telefon
adres*
 Help
rok budowy
powierzchnia*
 Help
ilość kondygnacji naziemnych*
 Help
ilość mieszkań*
ilość garaży
ilość dźwigów
rodzaj ogrzewania*
zabezpieczenie terenu
     
Oczekiwania wobec zarządcy*
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Wprowadź tekst z powyższego obrazka

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych związanych z przesłanym zapytaniem skierowanego za pośrednictwem formularza ze strony zarzadzanie-sim.pl lub przesłanego bezpośrednio emailem.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.     Administratorami Pana/Pani danych jest Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o.

2.     Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i w oparciu o następującą podstawę prawną: 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes) lub podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie osoby, z którą ta umowa ma być zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b) wskazanego rozporządzenia).

3.     Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także prawo sprzeciwu, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.

5.     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi.

6.     Dane  mogą być udostępniane, z zapewnieniem ochrony  wymaganej prawem i na zasadach wymaganych prawem, obsłudze prawnej, organom i instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa

7.     Udostępnione dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie zautomatyzowanej, ani profilowaniu.

8.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.     Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi  na zapytanie.


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM