banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

Wywóz nieczystości - zasady i harmonogram wywozu

INFORMACJE

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.

 Podstawa prawna:
Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przypominamy wszystkim właścicielom lokali o zadeklarowanej segregacji odpadów

Przypominamy wszystkim właścicielom lokali wykonującym remont  o konieczności zgłoszenia się do firmy Remondis w celu pobrania worka na odpady budowlane.

Worki można ustawić tylko poza miejscami parkingowymi i wejściami do klatek schodowych w sposób nieutrudniający komunikacji.

Wywóz odpadów nietypowych (zużyty sprzęt RTV, meble itp.) realizowany jest przez firmę Remondis zgodnie z harmonogramem j/w.

Prosimy o wystawianie w/w odpadów dzień przed wywozem przed bramą wjazdową.

 


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM